سینما تنها اختراع باشکوه بشر است!

بشر از اختراع مفید چرخ و کبریت شروع کرد... تا اختراع باورنکردنی ترین کامپیوترها و ماهواره ها... بشر حتی می تواند انسان زنده بیافریند. اما نه مفید و نه باورنکردنی و نه هر صفتِ دیگری... وقتی پای صفتِ باشکوه درمیان باشد: "سینما تنها اختراع باشکوه بشر است"!!

/ 0 نظر / 10 بازدید