واقعا فقط همین

این پست خالی از هرگونه ارزش ادبی، فلسفی، علمی، و حتی سرگرمیایی ست! حتی برای خالی نبودن عریضه هم نیست!
چند دقیقه پیش به این کشفِ شوق آور رسیدم که صدای ترکاندن این پلاستیک های دایره ای دایره ای که خیلی دوستشان دارم، و صدای بلال روی آتش دقیقا یکی ست!
همین
و واقعا فقط همین

/ 0 نظر / 7 بازدید