بد آموزی

این یک استاتوس واقع بینانه اما بدآموزی دار است:
روراست نباشید؛ که اگر به احتمال قریب به یقین ناروراستی دیدید از زمین و زمان و همه، یا به عبارت عامیانه همان اره و اوره و شمسی کوره، یک گوشه از ته وجدانتان یواشکی با خودتان بگویید "چیزی که عوض داره گله نداره"؛ و کمی کمتر بسوزید!
/ 0 نظر / 3 بازدید