پرسه

ما در تنهایی بی هدف پرسه زدن هامان بزرگ می شویم ، نه از آن بزرگ هایی که یادمان برود روزی کسی را دوست می داشته ایم ، از آن بزرگ هایی که به یاد بیاریم بعضی دنیاها کوچک تر از آن است که ما را جایی و مجالی یابد !

/ 1 نظر / 5 بازدید
محیا

و بعضی آدمها فراموش کارتر از آنی که حتی لحظه ای با ما بودن را به یاد آوردند .