گاهی کتابخانه تان را پایین بریزید...

گاهی تمام کتابخانه تان را بریزید پایین، و دانه دانه صفحات اولشان را نگاهی بیاندازید! لذت و غافلگیری ِ باورنکردنی ای هست در دیدن دست خط و امضای آدم هایی که حتی اسمشان را هم از یاد برده اید!

/ 0 نظر / 3 بازدید