بوی یاس

حیاط خانه ی مادر بزرگ ها یعنی یک مشت یاس سفید بچینی بریزی توی سینه بندت بنشینی روی تاب بروی برسی به ابرها نازشان را بکشی بگویی جان من ببارید ، اینجا هیچ کس به باران عادت نمی کند ! شب های تنهای اتاق کوچک تکراری ات یعنی یاس های پلاسیده را در بیاوری بریزی دور ، ولو شوی روی تخت ، بر بر نگاه کنی به سقف ، پرده را بزنی کنار ، ماه را غریبه ببینی ، با ابرها قهر کرده باشی ، پرده را بیاندازی ، هوس کنی یکی هوس بوی یاس کند !

/ 5 نظر / 8 بازدید
محمد

عطر یاسی که تو چیدی ناز صد باغ ُ خریده...

محمد

عطر یاسی که تو چیدی ناز صد باغ ُ خریده...

محیا

و دلش برای باران تنگ شود و هیچگاه به باران عادت نکند و به انسانها نیز هم.

مهدی

چرا ما همه اینقدر زود پیر شدیم؟ یا شاید نمی توانیم تطابق داشته باشیم؟

سلوچ

سلام هنوزم مادر بزرگی با گلهای یاس اینجا هست؟ هنوزم؟ شاد زی