جالب است

جالب است، که خدا، که افتخارش خلق این همه محال و مهیج از جمله جن و پری و انسان و حیوان و آدم فضایی و اینهاست از ریز تا درشت، و برای تمام دردها غیر از مرگ، شده یک تکه برگ یک جایی کار بگذارد گذاشته، چاره ای ناندیشیده، یا نتوانسته بیاندیشد، که در قبال از دست دادن دست های کسی، چه خاکی به سرمان بریزیم!

 

 

پ.ن: راستشو بخواید دوست داشتن اون قدرا هم مهم نیست، اول احترام مهمه، بعد اعتماد، بعد دوست داشتن.

/ 0 نظر / 4 بازدید