نشانه ی بی معرفتی

هیچ آدم خوبی نوشته نمی شود؛ اگر سوژه ی شعری نوشته ای چیزی شدید و نوشتند مثلا: "آه چه بد شد که رفتی" یا: "راه رفتنت فلان است و چشم هایت بیصار و دست هایت بهمان"، مطمئن شوید که بسا بی معرفتید!

/ 0 نظر / 4 بازدید