تو با این همه، همیشه تنهایی!

آدم های زیادی ادعا می کنند که تو را دوست دارند؛ آدم های زیادی ادعا می کنند که تو را بهتر از خودت می شناسند، و تو با این همه، همیشه تنهایی!! این وسط موسیقی همه چیز ِ این دنیاست! موسیقی و البته هم زبانی های گاه و بی گاه و کوتاه با کسانی که هیچ ادعایی ندارند و قرار نیست بمانند و بفهمند و بشناسند و دوست داشته باشند و دوست داشته شوند!

/ 0 نظر / 8 بازدید