احساس سارا گلدفارب به یخچال!

وقتی با تمام وجود به سمت چیزی کشیده میشوی اما مجبوری دوری کنی از همان چیز،... دلهره و احساسی که وقت نگاه کردن به گوشی ام دارم، دقیقا، بی کم و کاست، واو به واو، عین به عین، همان احساس سارا گلدفارب به یخچال است!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید