ما هیچ... ما هویج...

ترانه ای هست که اینطور شروع می شود: نگو که چترِ تو عاشق نکرده بارونُ..!

و درد اینجاست که تو نه چتر داری و نه باران را دوست داری و نه باران را عاشق کرده ای و نه باران تو را عاشق کرده است... و نه هیچ... که هیچ... که هیچ... و هیچ گاهی یعنی همان هویج!...

/ 0 نظر / 95 بازدید