هنوز زیبا شیرازی...

چهارده سال پیش، هنوز میرفتیم کلوب سر کوچه نوار کاست سفارش می دادیم و یکی دو روز بعد می رفتیم می گرفتیمش!... پاکش کردم اما چهارده سال پیش اولین پست این وبلاگ درباره ی این بود که چقدر زیبا شیرازی رو دوست دارم! فکر کنم همون روز کاستش رو خریده بودم و ذوق داشتم، نمی دونم...

و من هنوزم زیبا شیرازی رو خیلی دوست دارم!... خیلی...

/ 0 نظر / 461 بازدید