دارم تلو... دارم تلو... از "نیستی" مستم

هیچ کس بزرگ نیست
هیچ چیز عمیق نیست
هیچ کدام ِ ما مهم نیستیم دیگر
تنها سکوتِ سطحی ِ خاک گرفته ی حجم این کتاب هاست که زنده است
زمان دروغ می گوید! تاریخ زنده نیست


مریض شده باشی بی دلیل و بیخود، از کسالت 11 شب گرفته باشی خوابیده باشی، 2 نیمه شب باز بیدار شده باشی از ویژ ویژ ویبره ی اس ام اسی، و مُسکن، و 6 صبح شده باشد و خواب ِ دوباره ات نبرده باشد که نبرده باشد... و شاهین نجفی کاری کند که دلت نخواهد هوا روشن شود!... آخر هوا که روشن شود (که اتفاقا هم دارد می شود) این تاریکی و آرامش و حال و هوایِ حالایم یکباره از سرم می پرند!


دارم تلو... دارم تلو... از "نیستی" مستم
حالا دکارتِ مسخره ثابت کند هستم!

ای جان دلم به تلفیق سید مهدی موسوی و شاهین نجفی و شب و هدفون!، که پارسال با "هیچ هیچ هیچ" کار و زندگی ام را روزهای متوالی تعطیل کردند و امسال با "ترامادول"!

/ 0 نظر / 5 بازدید