نظرسنجی ملتمسانه

من با این همه احساس بی مخاطب چه کنم!؟ من با این همه مخاطب بی احساس چه کنم!؟

 

 

پ.ن: دیگه شعری نیست
         همه را گفتند
         با التماس در میان تار و پود واژگان این زبان
         در سوگ سوژه ها
         می میرند شاعران
         

/ 0 نظر / 6 بازدید