دغدغه های کوچیک، آرزوهای بزرگ، سلیقه های بد

دلم برای حماقتِ 14 15 سالگیم یذره شده! برای وقتی که بهترین خواننده های دنیا لیلا فروهر و منصور بودن و بهترین رمان دنیا بامدادِ خمار!! دلم برای وقتی که فکر می کردم سه هزار سال دیگه وقت دارم تا صاحب رویایی ترین عشق دنیا باشم و یکی نزاره حتی خودم در ماشین رو باز کنم یذره شده! دلم برای وقتایی که بدون قرص ساعت ها می خوابیدم و جز خواب پرواز هیچ خوابی نمی دیدم، دلم برای روزهایی که بزرگترین دغدغه ام این بود که چطوری مامانم رو راضی کنم که حتی اگه خودشو بکُشه هم من نماز بخون نیستم که نیستم تنگ شده! برای روزهایی که تا سی سالگی قرن ها راه بود و به نظرم سی ساله ها خیلی پیر و گنده بَک بودن تنگ شده! دلم برای دغدغه های کوچیک، برای آرزوهای بزرک، برای سلیقه های بد تنگ شده!

/ 0 نظر / 116 بازدید