دلم به شدت می خواد

دلم به شدت یه کاناپه ی چرم می خواد و سیگار و تاریکی و سیستم صوتی ِ هیولا و ویدئوپروژکشن و یه آرشیو از تمام فیلم های دنیا و یک عالمه وقت تا آخر دنیا و یک همراهِ خوش سلیقه و "ترجیحا عاشق!" و فیلم دیدن و فیلم دیدن و بحث و حرف... از بیلی وایلر و کاپولا و آنتونیونی و فورد و لئونه شروع کنیم... تا چاپلین و برگمان و هیچکاک... تا بونوئل و پازولینی و فلینی و آنجلوپلوس و کروساوا و کیدوک... تا گدار و رنوار و جارموش و آیزنشتاین و لانگ و وندرس و تروفو... تا کیشلوفسکی و تارکوفسکی و آرونوفسکی و برتولوچی و کاستاریکا و تورناتوره... تا کوبریک و برتون و اسپیلبرگ و فینچر و پولانسکی... تا اسکات ها و نولان و کامرون و لومت و لینچ... تا تارانتینو و فون تریر و اسکورسیزی و تیکور و آلمادوآر و پیرژونه... تا برادران کوهن و برادران داردن و برادران واچوفسکی و... تا وودی آلن!

/ 0 نظر / 4 بازدید