بلاهای خوب

بلایی که سینما بر سر ما آورد...
بلایی که شعر بر سر ما آورد...
بلایی که انواع مخدر، یا الکل، بر سر ما آورد...
بلایی که تکنولوژی بر سر ما آورد...
بلایی که عشق و وابستگی به آدم ها -و حتی به خانواده- بر سر ما آورد...
بلایی که خاطرات و عکس ها بر سر ما آورد...
...
تمام چیزهایی که به وقتِ خود لذت بخش اند، کاروانی رو به اندوه و تنهایی اند!...

/ 0 نظر / 58 بازدید