شهریور، ماه انگور و شراب

شهریور قرار بود ماهِ انگور و شراب باشد. شهریور قرار بود ماهِ شاعرانه ای باشد که رفته رفته بوی پاییز میگیرد... شهریور اما همیشه برای من بد است و هیچوقت نفهمیدم چرا! هرسال نیت میکنم شهریور امسالم ماهِ انگور و شراب و رفته رفته بوی پاییز گرفتن بشود اما... شهریور سوژه ی شعر شاعران زیادی ست و با این حال با حالِ بدی بر من می گذرد، و من بی هیچ دلیل خاصی شهریور را دوست ندارم حتی اگر از تلفظِ نامش خوشم بیاید! شهریور و اردیبهشت خوش تلفظ ترین ماه های سال اند!

/ 0 نظر / 4 بازدید