این عدم حمایت...

دولت و سیاست و حکومت هیچ تقصیری ندارند که "زن" را تحقیر می کنند، که "زن" را به هر جایی راه نمی دهند، که با او با هر لحن زننده ای که عشقشان کشید وسط خیابان و دم در حراست های همه جا حرف می زنند، که "زن" را لایق احساس و انسان نمی دانند، که هرچیز دیگری... مشکل از شماهایی شروع می شود که زن ها/دوست دختر هایتان (هیچ فرقی نداره این دوتا با هم) را تحقیر می کنید، و با خودتان به هر جایی نمی برید، و با هر لحنی که عشقتان کشید با او حرف می زنید، و امروز می گویید باش و فردا می گویید خب حالا دیگر نباش و خود دانی و بای بای!... مشکل از شماها شروع می شود برادرانِ من... حالا بیایید و هر چه دلتان خواست به سیستم مملکت فحش بدهید!... این عدم انصاف، این عدم امنیت، این عدم مسئولیت، این عدم حمایت، از خودِ خودِ خودِ شماها شروع می شود...!!

/ 0 نظر / 10 بازدید