مردِ خرداد

دوست داشتنت شبیه به کندنِ کوه است!، یادم باشد پسر ِ نداشته ام را شهریور ماه حامله نشوم!... همین که می آیم باور کنم چقدر خوبی، بد میشوی؛ و همین که می آیم بپذیرم که اصلا خیلی هم بدی، ماه می شوی!

/ 0 نظر / 10 بازدید