ما باید شعبده باز شویم

 کلمه ها برای ما نیستند! کلمه ها را "دیگران" اختراع کرده اند و ما می خواهیم حرف "خودمان" را بزنیم!! و خب نمی شود جانم! نمی شود!... کلمه ها خائن اند!؛ یعنی اولش خوب اند ها!... اولش هیچ شعری چیزی هم نمی خواهد، همین کافی ست که فقط اسمتان را صدا بزنند تا دلتان هُری بریزد!... و بعد... و بعد... زیر آستین هر کدامشان خنجری ست!... ما باید شعبده باز شویم آقا!؛ ما باید آستین بالا بزنیم، خرگوش از کلاه، عشق از خنجر بیافرینیم!...

/ 0 نظر / 4 بازدید