دوباره محرم، دوباره جلوه های جهل

دوباره ده روز اول محرم، دوباره جهل، دوباره نادانی، دوباره قمه زنی بر فرق سر، دوباره علم و علامت کشی و صد ها کیلو آهن را به کول کشیدن، دوباره زنجیر زنی به کتف های خود وسط خیابان؛ و دوباره ماشین هایی که پشت راه بندان ِ این زنجیر زن های عزیز به بیمارستان ها نمی رسند!! راستی سوال دارم! اگر هر کدام از شما ایرانی نبودید و ایران را تا به حال ندیده و نشنیده بودید، از دیدن این حرکات و تصویر ها چه برداشتی جز جهل و حماقت و تعجب می توانستید داشته باشید؟! صادقانه و منصفانه جواب بدهید!!... یا اصلا شما خودتان را بگذارید جای خدا!! کدامیک از این کارها می تواند ثواب داشته باشد!؟؟ این که حال و هوا یک جوری است و خیلی خاص است و عرفانی و رویایی و معنوی و الهی و آسمانی است و این حرف ها، صرفا، و فقط، حاصل نوستالوژی های کودکی است و تفاوت و تنوع و حس با هم بودن؛ که به لطف این مملکت به هیچ شکل ِ درستی و در جای خود، فرصتِ وجود پیدا نمی کند! دوباره نوحه خوانی و گریه های دروغ و قصه هایی که اکثر قسمت هایش اساسا با عقل هیچ عاقلی جور در نمی آید، مثلا مداحان عزیز بسیار دقیق می دانند که کدام تیر از چپ یا راست، و دقیقا با کدام درجه و زاویه از کجا رد شد؛ که نمی شود که بشود؛ و خیلی چیزهای دیگری که نمی شود که بشوند! دوباره دیگ دیگ غذا پختن برای فک و فامیل و در و همسایه و آشناهای سیر، و دوباره دعوا و چک و چانه و از سر و کول هم بالا رفتن سر گرفتن غذا برای دور ریخته شدن! نذر کرده ای؟ اعتقاد داشته ای؟ جوابت را گرفته ای؟ چقدر هم خوب؛ ولی جور دیگری نمی توانی خرج بدهی که به کسی برسد که نیازش داشته باشد!؟ مثلا حالا که خیلی ناراحتِ اسرای کربلای، نمی شود یک زندانی آزاد کنی؟؟! گریه کنید.. گریه کنید... بدویید و گریه کنید که ثواب دارد!! کدام کسی می رود پشت منبر که خانم ها و آقایان نمی خواهد گریه کنید؛ این روزها کاری کنید که یک انسان دیگر هم گریه نکند!!؟ دوباره فکر نکردن، دوباره جهل، دوباره حرص خوردنِ من و امثال من! دنیا پر از ظلم است، تمام تاریخ پر از جنگِ نابرابر است؛ پر از شکنجه، پر از درد، پر از مظلومیت و آتش، پر از زنان و بچه هایی که...، حرص می خورم این روزها، حرص می خورم، ترجیح می دهم برای همین ظلم ها و همین جنگ های همین امروز ِ هر کجای جهان، عزا بگیرم، که نه 72 نفر کشته می دهند و نه ده روزه تمام می شوند! ترجیح می دهم احساس تنوع طلبی ام را هم طور دیگری ارضا کنم!

/ 0 نظر / 3 بازدید