ما در سطح ِ تمام مفاهیم زندگی می کنیم!

دلتنگی و نوستالژی فقط به یک دلیل هرگز کسی را نکشته اند! اینکه ما در سطح ِ تمام مفاهیم زندگی می کنیم!!! و این نعمتِ بزرگی ست....! و الا شک نکنید که این دو واژه قدرت کامل ِ کُشتن (به معنای واقعیِ مُردن!) را دارند!

/ 0 نظر / 5 بازدید