هم نفس!!

زن و مرد مکمل یکدیگر نیستند، آدم ها مکمل یکدیگر نیستند،  آدم ها هم نفس هم نیستند، هر دو و همگی اکسیژن میگیرند و دی اکسید کربن تحویل هم می دهند و هوا را برای هم تنگ میکنند... ولی یکی هست که برعکس(مکمل) ما نفس میکشد: درخت!!! رابطه ی مکمل و مسالمت آمیز و هم نفس یعنی دوستی آدم با درخت!

/ 0 نظر / 658 بازدید