عواقبِ عشق...

عشق یعنی جمع خوبی ها... و این عشق های پر از غم و درد و آه و اندوه و خودآزاری و خودبیچاره پنداری و فکر و خیال و حسرت که بدان اکثرا عادت کرده ایم، یک جور بیماری روحیِ ناگزیر و ناشناخته است و خرده ای هم نمی شود گرفت،... طبیعی ست، اما دیگر "عشق" نیست، عواقبِ عشق است...

/ 0 نظر / 4 بازدید