خودتان به خودتان احترام بگذارید

دختر خانم ها، تا خودتان به خودتان احترام نگذارید، شهر و کشور و حکومت و فرهنگ و جامعه به شما احترام نخواهد گذاشت! تا وقتی که به خاطر تجربه ی لذتی که حق و نیاز طبیعی تان است، بترسید و حتی ثانیه ای شک کنید که خدایی نکرده نکند دیگر کسی نگیردتان!، و دروغ و دغل و دکتر و غیره سر هم کنید برای انداختن خودتان به کسی!، تا وقتی که خودتان را به رقم مهریه بیمه کنید و نه به اعتماد!، تا وقتی که نقطه ی اوج آمالتان شوهر کردن و با زنان دیگر از شوهرهایتان درددل کردن باشد، تا وقتی که اجازه بدهید که مرد دیگری تصمیم بگیرد که روسری تان تا کجا باشد و چاک مانتویتان تا کجا...، و تا وقتی که خودتان جسارت احترام گذاشتن به انسان بودنتان را نداشته باشید، شهر و کشور و حکومت و فرهنگ و جامعه به شما احترام نخواهد گذاشت!

/ 0 نظر / 5 بازدید