تمام هواپیماها باید شب ها پرواز کنند...

تمام هواپیماهای دنیا باید شب ها پرواز کنند و شب ها فرود بیایند! تو نمی دانی چه حالی ست که یکجا تمام چراغ های شهر را از بالا ببینی زیر پایت، و مطمئن باشی که تو توی همین لحظه توی یکی از این خانه هایی... و حتی شاید، شاید، حتی شاید، فقط شاید، در آن لحظه به آسمان هم نگاهی بیاندازی...

/ 0 نظر / 76 بازدید