عشق آخرین اتفاقی ست که می افتد!

همه چیز از عشق مهم تر است!، ولی عشق آخرین اتفاقی ست که می افتد! یعنی نه که حتما قرار باشد بیفتد، یا هرگز نمی افتد و همیشه تا دم مرگ احتمالِ افتادنِ اتفاقاتِ زیادی در زندگی باقی خواهد ماند...، یا اگر افتاد دیگر دست ها را پشتِ گردن گره کنید و به عقب تکیه بدهید که دیگر هیچ اتفاقِ بزرگ تری نخواهد افتاد! چه قرار است بشود مثلا؟ قرار است ازدواج کنید؟ لی لی لی گویان خنچه و سفره تزیین کنید؟ هفت قلو پسر بیاورید؟ کسانتان از دست و دنیا بروند؟ یک شبه تیلیاردر شوید؟ کارتون خواب شوید؟ بروید دور اروپا در هشتاد روز؟ بروید کره ی ماه؟ جنگ شود؟ اسیر دزدان دریایی شوید؟ رییس جمهور آمریکا شوید؟ دنیا منفجر شود تمام شود؟... یا چی؟ اگر عاشقی را رد کرده باشید هیچ کدام دیگر نه ویران کننده ترند و نه خوشحال کننده تر!...

/ 0 نظر / 149 بازدید