لطفا تشریف بیاورید از من امضا بگیرید!!!

با ارادت به تمام شاعرانی که بسیاری شان هم دوستانم هستند، نظر شخصی من راجع به رونمایی کتاب گرفتن اینه: آهای دشمنان من که پشت سرم چشم دیدنم را ندارید لطفا بیایید کتاب من را بخرید! آهای دشمنان من لطفا تشریف بیاورید از من امضا بگیرید!!!

/ 0 نظر / 84 بازدید