برای ققنوس شدن باید خاکستر شد

یک بغل گل زیبا برای کسانی بفرستید که هر چه زاری می کنید که نروند باز هم می روند! برای تشکر...! حتی یک کارت تشکر زیبا هم بین گل ها بگذارید! برای تشکر از آنکه راه را برای کسانی باز می کنند که بی شک بهترند! دنیا بازی های عجیبی با آدم می کند! برای ققنوس شدن باید خاکستر شد!

/ 0 نظر / 148 بازدید