شما به تیله بازی ات برس

در این درندشتی ِ هولناکِ هیشکی به هیشکی؛ شما هم به تیله بازی ات با فرشته های تپلی برس خدای مهربان! خودمان یک خاکی به سرمان می ریزیم، نگران ما نباش! که گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!

/ 0 نظر / 10 بازدید