خستگی با خستگی خیلی فرق دارد

بعضی واژه ها فقط یه واژه نیستند، یه عمر بار روی دوششونه؛ اما وقتی به زبون میان هیچ چیز خاصی رو القا نمی کنن و مثل بقیه ی واژه ها عمل می کنن! یکیش اینه: "خستگی"! چرا باید توی جمله ها و حرف روزانه، تاثیر "خستگی" و "قاشق" تقریبا در یه حد باشه!؟ مثلا چرا باید خستگی ای که در اثر جا به جا کردن یه کمد ایجاد شده و خستگی ای که در اثر سال ها نفهمیده شدن ایجاد شده یه واژه ی مشترک داشته باشن!!؟؟ این زبان رو کی اختراع کرده!؟؟
/ 0 نظر / 8 بازدید