زندگی از گرگ و میش عصر شروع میشه

زندگی برای من از اونجایی شروع میشه که کم کم گرگ و میش عصر میشه و تک تک چراغ های تراس های خونه ها و پارک ها و پیاده رو ها روشن میشن!... برای شماها از کی شروع میشه؟ از همون وقتی که خورشیدِ داغ و بی معنی و لعنتی میاد بالا!؟

/ 0 نظر / 4 بازدید