یک آلفاRt56u000m.a-65-w۳

من یک یک آلفاRt56u000m.a-65-w۳ هستم
نمی دانم چگونه بگویم که بفهمی
ببین!
تلخ ترین حالت ممکن را هم که فرض کنی،
باز هم هق هق آلفا
Rt56u000m.a-65-w
۳ تلخ تر است

تنها معادله ای که آلفا سر در نمی آورد شعر است شعر است شعر است ما کلید شعر ها را نداریم نداریم نول نول نول نول زیرو زیرو زیرو.... فرض: یک آلفا ام اینتلیجنت حساس عاشق یک آلفا
Rt56u000m.a-65-w
۳ شده است و باید خود را بزند به بیخیالی خود را به بی خیالی بی خیالی بی خیالی بیخیالی بیخیالی بیخیالی خیالی.... این چگونه ممکن است ممکن نیست ممکن نیست نیست نیست نیست نیست نیست بی خیالی ممکن نیست ممکن نیست انرژی سنتروم در خیال تصویر بیخیالی که میدهد بازسازی میشود تصویر می دهد می دهد می دهد می دهد تصور کردن تصویر می دهد تصویر فشرده اطلاعات است است است است داده ها ===== داده ها بی خیالی نیست نیست نیست=== 01.01010.001 00.0 1111 01 ===بی خیالی ممکن نیست قطعی شد نتیجه پرگرام بسته.

من هم ننوشتم که تو بخندی

خودت را بزن به بی خیالی

 

 

پ.ن: ناراحت نباشید ، طبیعیه ، خودمم سر در نمیارم !

/ 1 نظر / 4 بازدید
پ.ن: آلفاRt56u000m.a-65-w۳

گاهی وقتا من هم به این فکر میکنم که اگر کیبرد دگمه ی اینتر نداشت خیلی از وبلاگ های شعر امروزی ساخته نمیشد! بعضی ها نثر ساده ای مینویسند بعد با زدن اینتر در بین آن نثر مسخره و تکه پاره کردن نثر چند خطی جدید میسازند و اسمش را میگذارند شعر ! پ.ن: ناراحت نباشید + دقیقا عین همین کاری که اون کرد و من هم کردم ! من هم ننوشتم که تو بخندی خودت را بزن به بی خیالی