اگر

آخ اگر آدم ها می فهمیدند رابطه ها را باید ساخت
اگر می فهمیدند رابطه ها معامله نیستند
اگر می فهمیدند رابطه ها معادله نیستند
اگر همه واقعی بودند
اگر با کلماتِ خودشان با هم حرف می زدند
اگر می فهمیدند رابطه ها خود به خود و شانسی درست نیستند!
اگر حواسشان بود که زندگی هر لحظه ممکن است تمام شود
اگر می ماندند...

/ 0 نظر / 112 بازدید