با تشکر از جیم جارموش

با تشکر از کارگردانانی که تک تکِ (یعنی به معنای واقعیِ کلمه، تک تکِ) پلان هایشان، بدون ربط و توجه به موضوع و ماجرای فیلم، به تنهایی یک "عکس" است! عکس هایی هنری به حدی که می توانسته شاید به دیوارهای موزه های تاریخ عکاسی آویزان باشد! مثلا با تشکر از: "جیم جارموش"!
 
/ 0 نظر / 4 بازدید