نه آرام و نه بی قرار

وقتی کسی را دوست داری که در پاسخ کسانی که می پرسند چرا دوستش داری؟ هیچ چیز برای گفتن نداری... وقتی کسی را دوست داری که شبیه به هیچ کدام از ایده آل های پیش ساخته ات نیست و نمی دانی اما چرا این همه بی قراری اش را می کنی... یعنی عاشق شده ای! پدرم این ها را می گوید!... نادر ابراهیمی اما در "یک عاشقانه ی آرام" می گوید: عشق دل بی قرار نمی خواهد، آرام بگیر!... خلاصه هر کسی از راه می رسد یک چیزی برای خودش می گوید و من نه آرامم و نه بی قرار!

/ 0 نظر / 13 بازدید