عشق ربطی به ناسیونالیسم ندارد!

ما اینطوری هستیم که هزاران سال پیش یک چیزی داشته ایم و در طی قرون لطف کرده ایم و همه اش را به باد داده ایم و پشیزی نه برایمان می ارزیده و نه حتی درباره اش کوچکترین اطلاعاتی داشته ایم، بعد به محض اینکه صورتِ غربی تر یا بهتر است بگویم صورتِ جهانی ترش باب می شود و جا می افتد یکهو سینه چاک می کنیم و می گویم: اِهِکّی نخیر نخیر ما خودمان از خیلی قبل تر همین را داشته ایم و جیغ و داد و شعار...! بیخیال دوستان، سپندارمذگان و این ها را بیخیال؛ چون اگر چیزی به اسم ولنتاین در جهان به وجود نمی آمد سپندارمذگان هم همچنان داشت خاکِ فراموشی و ناشناخته ماندن می خورد! پس بیخیال... خیلی دیر است برای این "اِهِکّی ما خیلی متمدن تریم" گفتن ها!!

/ 0 نظر / 74 بازدید