دلم لبخند می خواد...

دلم بارون و بوی خاک و گندم می خواد. دلم عشق می خواد. دلم قدم زدن می خواد. دلم بید مجنون و صنوبر و سپیدار می خواد. دلم سفر می خواد. دلم لبخند می خواد... دلم می خواد برم... برم... برم... برم... دلم می خواد بیای... بیای... بیای... بیای...

/ 0 نظر / 144 بازدید