...

معتقد بود بعد از روزها، ماه ها، سال ها، و یا حالا هر چقدر زندگی... وقتی یک شب، یکهو، ناگهان، بی هوا، می گوید که ما دیگر نباید ما باشیم، باید بدونِ حتی یک جمله ی اضافی تر، بدونِ هیچ حرفی مازاد، درجا بگویی: باشد پس مواظب خودت باش و خدانگهدار... و از صبحِ فردا از همه جای جهان حذف شوی که شوی که شوی... معتقد بود اینجوری خیلی خوب است!

/ 0 نظر / 970 بازدید