شال گردنِ سبزت

همیشه اسطوره شناسی یونان یکی از علایقِ هیجان انگیزم بود: زئوس مثلا خدایی می کرد و تمام حواسش به دیونه و سلمه و لتو بود!، رئا و آپولون روشنایی می بخشیدند و آتیس می رویاند و لایوس و یوکاسته اودیپ را می زایاندند و اودیپ و یوکاسته ایسمنه و آنتیگونه و برادران را...! و معشوقه و مادر از اینجا در تاریخ یکی می شدند و نطفه ی فاجعه بسته می شد!، بعد اریس با کلاهی کج و شاخه ی باریکی بر گوشه ی لب و دندان، بین برادران و دایی تفرقه می انداخت و آریون بی تفاوت موسیقی متنِ فاجعه را می نواخت و سیرن آواز می خواند...، مده آ در ازای خیانت کر شده بود و صدای سیرن را نمی شنید و خون می ریخت پشتِ خون، و اورانوس از آسمان ها با دستی بر چانه فقط نگاه می کرد و لبخند می زد!... اولیس رفته بود که رفته بود...، مادر باور کرده که برنمی گردد و خودکشی کرده بود اما پنه لوپه هنوز شب ها تا صبح می شکافت و صبح ها تا شب می بافت...، و آفرودیت هر شب در گوشش می خواند که عشق می تواند تاناتوس را شکست بدهد، و اولیس برمی گشت و جوان می شد...، و من همیشه این جوان شدنِ اولیس را، این بازگشتنش را، و آنهمه دیو و غول که کشت را، نه به پای زور بازویِ خودش، که به پایِ عشقِ پنه لوپه و زمزمه های آفرودیت گذاشتم!... و حالا می بافم، آرام... آرام... که تا می تواند دیرتر تمام شود!... که کار به شکافتش نکشد!... شال گردنِ سبزت را می گویم!

.

.

.

.

.

پ.ن ها:

زئوس: پادشاهِ همه ی خدایان
دیونه و سلمه و لتو: از معشوقه های زئوس...
رئا و آپولون: از خدایان خورشید...
آتیس: خدای حاصلخیزی
لایوس: پدر اودیپ
اودیپ: پادشاهِ سرزمین تِب
یوکاسته: مادر و همسر اودیپ!
آنتیگونه و ایسمنه و برادرانشان(که بر سر جانشینیِ پدر یکدیگر را کشتند، و پادشاهی به دایی شان رسید): فرزندان اودیپ و یوکاسته
اریس: خدای نفاق و تفرقه
آریون: بهترین نوازنده ی اسطوره های یونان باستان
سیرن: پری دریایی با صدای فریبنده
مده آ: شاهزاده ای که برای انتقام گرفتن از شوهر خیانت کار، پسران خودش را می کُشد!...
اورانوس: خدای آسمان ها
اولیس: بهترین کماندار اسطوره ها، که به جنگ دیوان و غولان و شر می رود و سال های زیادی بازنمیگردد...
پنه لوپه: همسر اولیس؛ که باور نمی کند اولیس ممکن است مُرده باشد مگر آنکه قالیچه ای که می بافد تمام شود و هنوز بازنیامده باشد، که روزها می بافد و شب ها می شکافد...!
آفرودیت: خدای عشق!/ همان معادل "ونوس" در افسانه های رومی
تاناتوس: خدای مرگ
...

/ 0 نظر / 3 بازدید