11:11

انکار نمی کنم که اینی که می خوام بگم کاملا تحت تاثیر ١١:١١ است! ولی به هر حال...! وقتی دیگه خیلی وقته که گذشته، چه فرقی داره که یه خاطره خواب بوده باشه یا توهم یا واقعیت؟! نه واقعا! یه دیقه همه ساکت! واقعا چه فر... اِ آقا حرف نزن دیگه! واقعا چه فرقی می کنه؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید