آه یان تیرسنِ عزیز...

مثلا شما تمام روزهای عمرتان را هم که موسیقی های فیلم Amelie را گوش یدهید کم است! به خصوص ترک J'Y Suis Jamias Allé و ترک La Noyée را و تک تکِ هر ده ها ترک دیگرش را! بدون موسیقی و عشق شما در حماقتِ محض زندگی خواهید کرد...! در این حماقتِ محض نمانید، نگذارید مرگ های در کمین به ریشمان بخندند. زیستن سخت ساده است. موسیقیِ خوب سلیقه می آورد، سلیقه فرهنگ، فرهنگ انسانیت، انسایت عشق، عشق زندگی...

 

 

 

پ.ن: عنوان پست را، آه یان تیرسن عزیز را، با همام لحنی بخوانید که شاملو می گوید: آه اسفندیار مغموم!...

/ 0 نظر / 71 بازدید