دقیق ترین تحلیل از تفاوتِ سه مقوله ی شدیدا شبیه به هم!

تعصب:

تعصب از جمله عواقبِ احساس ِ مالکیت کردن است که مقداری چاشنی حسادت هم دارد! که اگر این احساس مالکیت و این حسادت خود از جمله عواقبِ دوست داشتن بوده و تعصب اگر از حد نگذرد آن قدرها هم بد نیست و حتی خوب هم هست؛ به شرط آنکه براده های شکاک بودن به هیچ وجه قاطی اش نشود؛ چون این دو مرز بسیار باریکی دارند!
کامل تر از این نمی توانستم توضیح بدهم؛ اگر واضح نبود مشکل از قدرت درک و تحلیل شماست!

و اما غیرت:

غیرت یعنی حمایت کردن از طرف، هم حمایت کردن در مواجهه با مشکلاتِ معمولِ دنیای مزخرف و زندگی و روابطش با اطرافیان، و هم حمایت کردن در موارد احساسی؛ طوری که آب توی دلش تکان نخورد، و طوری که علی رغم ِ داشتن ِ شما همچنان احساس ِ بی پناهی و بی کسی و بی تکیه گاهی نکند حتی برای یک لحظه!

و اما گیر دادن:

گیر دادن نه زیر مجموعه ی تعصب است و نه زیر مجموعه ی غیرت!! گیر دادن فقط به همان شکاک بودن بر می گردد؛ که مسلما یک بیماری روانی ی شناخته شده در علم است! و هر نوزادِ هنوز متولد نشده ای هم می داند که خوب است یا بد!!

و باز به شما اطمینان می دهم این دقیق ترین تشریح و جداسازی ِ این سه مقوله ی شبیه به هم بود که ممکن بود  جایی شانس ِ خواندن آن را پیدا کنید!

/ 0 نظر / 5 بازدید