ِNotepad

تو تند تند می روی سر خط ، او نشد من ، من نشدم او ، من نمی دانم چرا هی ادامه پیدا می کند این خط دراز و اجمقانه ی این روزهای زندگی ام ، چرا نمی روم سر خط ؟ پیشانی تو جای نوشتن سر نوشت نیست ، جای نوازش است ، دست او نشد دست من ، دست من نشد دست او ، پیشانی من جای نوشتن سرنوشت نیست، جای سر دردی ابدی ست ، سرنوشت تو را توی Wordpad نوشته اند ، سرنوشت مرا توی Notepad !

/ 2 نظر / 4 بازدید
بیژن

درودبرگرامی همدل. من تارنگاری دارم که درآن درباره گذشتار ایران مینویسم. اگر دوست داشتی چیزی در مورد گذشتار ایران بخوانی به تارنگار من سری بزن. شادوپیروزباشی. بدرود.