نوستالژی های سال ها بعد!...

Tracke 10 آلبوم پل

گاهی به جای نویسنده شدن باید بچه شد ، گاهی که دلت هوای Tracke 10 آلبوم پل گوگوش را می کند، که بیاید و یک دهن برایت بخواند ، از اینکه دلش تنگ گهواره ی کودکی هاست ، از اینکه دلش تنگ شاهزاده ی قصه هاست ، تنگ گریه کردن ! نگید بزرگ شده نگید که تلخه... نگید گریه دیگه بهش نمی یاد ! نگو گریه دیگه به من نمی یاد... دلم آغوش بی دغدغه می خواد ! 

   + مهدیه لطیفی ; ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧