نوستالژی های سال ها بعد!...

همه چیز متاسفانه معمولی ست

دستم به نوشتن نمی رود ، اتفاقی ، حرفی ، حدیثی ، کشفی ، کسی ، چیزی ، ذهنم را مشغول نمی کند . همه چیز متاسفانه معمولی ست !

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧