نوستالژی های سال ها بعد!...

قضیه این است جانم:

همیشه اینطور اتفاق نمی افتد!
اتفاقات نانوشته ی زندگی ام طبق هیچ قانون نانوشته ای نیست.
مثل افتادنِ هیچ سیبی از درخت!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳