نوستالژی های سال ها بعد!...

باتلاق

و باتلاق هم خب خاصیتش فرو تر کشیدن است!!!...

حالا هی بیاییم و به باتلاق بگوییم که "به نام انسانیت و آزادی و عدل و شعور و حرمت زن و حقوق برابر و غیره و غیره، نبلعمان و نکِش پایین!!"... می شود؟! می شنود؟! می فهمد؟! اصلا دستِ خودش است؟!؟

   + مهدیه لطیفی ; ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳