نوستالژی های سال ها بعد... (برف روی خط استوا)

احساس سارا گلدفارب به یخچال!

وقتی با تمام وجود به سمت چیزی کشیده میشوی اما مجبوری دوری کنی از همان چیز،... دلهره و احساسی که وقت نگاه کردن به گوشی ام دارم، دقیقا، بی کم و کاست، واو به واو، عین به عین، همان احساس سارا گلدفارب به یخچال است!!!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٢۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢ آبان ۱۳٩۳